Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Białystok

Białystok - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
2016-12-09

Pacjent „Inny” Wyzwaniem Opieki Medycznej - konferencja w UMB

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2016 w Auli Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej 37. Wstęp wolny.

Organizatorzy

  • Wydział Nauk o Zdrowiu UMB
  • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB
  • Wydawnictwo Silva Rerum
  • Fundacja "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło UMB
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

8.00

rejestracja uczestników

8.30

otwarcie Konferencji


  • powitanie gości


  • prezentacja i promocja monografii Pacjent "inny" wyzwaniem opieki medycznej - Silva Rerum


Wszyscy autorzy oraz Wydawnictwo Silva Rerum pracowało non profit przy powstawaniu monografii, a wszystkie zyski, zarówno Autorów, jak i Wydawnictwa, w całości idą na potrzeby Fundacji "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku.


  • prezentacja Fundacji "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku9.30-10.00

Co to znaczy spotkać drugiego człowieka w chorym - rozważania w duchu filozofii dialogu

dr Andrzej Guzowski

10.00-10.30

Choroba jako przyczyna samotności, a może samotność jako przyczyna choroby? Stereotypowe przekonanie w świetle wyników badań

prof. Elżbieta Czykwin

10.30-11.00

Pacjent muzułmański w Polsce

dr Artur Konopacki

11.00-11.30

Postrzeganie "Innego" przez studentów kierunków medycznych

prof. Elżbieta Krajewska-Kułak11.30-12.00

przerwa na kawę12.00-12.30

Uwarunkowania kulturowe żywienia chorych

prof. Elżbieta Maciorkowska

12.30-13.00

Pacjent Świadek Jehowy wobec zagadnień choroby i opieki zdrowotnej

Świadkowie Jehowy w Polsce. Służba Informacji o Szpitalach

13.00-13.30

Specyfika hospitalizacji chorego psychicznie

dr hab. Napoleon Waszkiewicz

13.30-14.00

Specyfika hospitalizacji pacjenta z wadą słuchu

mgr Dorota Koncewicz

14.00-14.30

Bariery w komunikacji z zagranicznym pacjentem

dr Emilia Jaroszewska

14.30-15.00

Co to znaczy spotkać Innego

dr Miłka Maltzan

15.00-15.30

Wizerunek medialny pacjenta w kontekście bezpieczeństwa społecznego Polski XXI wieku

dr Paulina Wiśniewska, dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak15.30-16.00

zakończenie Konferencji, rozdanie certyfikatów


data ostatniej modyfikacji: 2016-11-24 09:08:07
Komentarze

Szkoły policealneNauka języka za granicą

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 01
miniatura
miniatura