Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zaprasza na studia !

Dział: Białystok

Inicjatywie patronuje Narodowy Bank Polski oraz Minister Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy w Białymstoku działa od 2009 roku jako wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Uniwersytetu w Białymstoku. W nadchodzącym semestrze realizowana będzie już czwarta edycja programu. Uczestnictwo w zajęciach EUD jest nieodpłatne. Semestr zajęć  EUD obejmuje sześć spotkań trwających po 2 godziny lekcyjne. Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment.

Wykłady, prowadzone przez nauczycieli akademickich, służą zaznajomieniu słuchaczy z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi dzieci spotykają się na co dzień. Podczas warsztatów, odgrywając rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, młodzi studenci uczą się pracować w grupie, samodzielnie myśleć i planować oraz kształcą się w umiejętności przekładania wiedzy na praktykę. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi.

Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony internetowej programu (www.uniwersytet-dzieciecy.pl). Mali eksperci EUD prowadzą blogi ekonomiczne, tworzą komiksy promujące przedsiębiorczość. Najlepsi z nich są nagradzani. W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla rodziców, które mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw przedsiębiorczych.

Walka o indeksy EUD rozpocznie się 10 lutego, punkt 15.00. Nabór na EUD rozpoczyna się w Białymstoku oraz innych miastach, gdzie działa EUD: Warszawie, Katowicach, Bełchatowie i Poznaniu. Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona, a miejsca zapełniają się błyskawicznie. Podczas wrześniowej rekrutacji, limit miejsc w Warszawie wyczerpał się już po upływie godziny od uruchomienia formularza zapisów.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Źródło: www.uwb.edu.pl


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:00:25
Komentarze
 
Polityka Prywatności