Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Serwis Zdrowie Białystok - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Białystok

Apteki

Znaleziono wszystkich: 111
Białystok, ul. Andersa 38 lok. 35
Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 7/2
Białystok, ul. Antoniukowska 11A
Białystok, ul. Antoniukowska 22/1
Białystok, ul. Armii Krajowej 1C
Białystok, ul. Baranowicka 113
Białystok, ul. Batal. Chłopskich 18 B
Białystok, ul. Bema 2
Białystok, ul. Bema 89/1
Białystok, ul. Bema 92
Białystok, ul. Berlinga 14C
Białystok, ul. Berlinga 17B
Białystok, ul. Berlinga 8
Białystok, ul. Blokowa 30
Białystok, ul. Boh. Monte Cassino 5
Białystok, ul. Boh.Getta 3
Białystok, ul. Broniewskiego 4
Białystok, ul. Ciepła 13
Białystok, ul. Dobra 6
Białystok, ul. Duboisa 3, lok.7
Białystok, ul. Duboisa 7
Białystok, ul. Dworska 7A
Białystok, ul. Fabryczna 27
Białystok, ul. Gajowa 59 C
Białystok, ul. Jurowiecka 34
Białystok, ul. KEN 5 lok. 4, 5
Białystok, ul. Kolejowa 16
Białystok, ul. Kolejowa 9
Białystok, ul. Kołłątaja 67/88
Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 50
Białystok, ul. Konrada Wallenroda 16
Białystok, ul. Konwaliowa 2
Białystok, ul. Kopernika 3A
Białystok, ul. Legionowa 30
Białystok, ul. Legionowa 9/1
Białystok, ul. Lipowa 20
Białystok, ul. Lipowa 45
Białystok, ul. Lipowa 47/1
Białystok, ul. Magnoliowa 2/21
Białystok, ul. Malmeda 12
Białystok, ul. Mickiewicza 14
Białystok, ul. Mickiewicza 15
Białystok, ul. Mickiewicza 27
Białystok, ul. Mickiewicza 38
Białystok, ul. Mieszka I 14
Białystok, ul. Mieszka I 8C
Białystok, ul. Narewska 2B
Białystok, ul. Niedźwiedzia 69
Białystok, ul. Nowogródzka 1
Białystok, ul. Nowosielska 34
NastępneWarto pamiętać

 

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:

·       recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni,

·       recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników - 60 dni.

 

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować nas, że możemy wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

 

Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem (art.95, ust.3 ustawy).

 

 

Inne informacje związane z apteką

 

Apteki ogólnodostępne, zgodnie z art. 87, ust.2.pkt.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.01.126.1381), przeznaczone są do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły oraz wykonywania czynności określonych w art. 86 ust. 1 i 2.

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki (art.99, ust.1 ustawy). Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (art.99, ust.2 ustawy).

Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, o której mowa w art. 88 ust. 2, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki (art.99, ust.4a ustawy). Nie dotyczy to farmaceuty posiadającego uprawnienia, o których mowa w art. 88 ust. 2. W przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza (art.99, ust.4 b ustawy).

Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności ze szczególnym uwzględnieniem leków refundowanych, na które ustalono limit ceny na podstawie odrębnych przepisów (art. 95, ust.1 ustawy).


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura UNS
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności