ABC Language Center - Białystok

ul. Młynowa 17
15-404 Białystok
tel. 507 155 842

Kursy prowadzone są metodą eklektyczno-komunikatywną. Kładziony jest nacisk na umiejętność porozumiewania się począwszy od pierwszych zajęć. Oprócz sprawności werbalno-leksykalnej rozwija się umiejętności w zakresie pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz poprawności gramatycznej.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
EF_220.jpg
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności