ABC Language Center - Białystok

Woj.;Miasto: Białystok

ul. Młynowa 17
15-404 Białystok
tel. 507 155 842

Kursy prowadzone są metodą eklektyczno-komunikatywną. Kładziony jest nacisk na umiejętność porozumiewania się począwszy od pierwszych zajęć. Oprócz sprawności werbalno-leksykalnej rozwija się umiejętności w zakresie pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz poprawności gramatycznej.


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności