Szkoły językowe w Białymstoku - zestawienie

Język
Rodzaj kursów
Czas kursów

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Białymstoku

ul. Warszawska 2
15-063 Białystok
tel.(85) 74-35-106

Towarzystwo   Wiedzy   Powszechnej   zostało  utworzone w maju 1950 roku i jest jedną z najstarszych organizacji oświatowych w Polsce.
Od początku swego istnienia z powodzeniem zaspokajało rosnące zapotrzebowanie naszego społeczeństwa na edukację. Poprzez różnorodne  formy  działalności  oświatowej,  jak prowadzenie wykładów i odczytów, organizowanie konferencji, wycieczek i kursów, prowadzenie czytelni i bibliotek czy wydawanie i rozpowszechnianie prasy, TWP umożliwiało dzieciom, młodzieży i dorosłym łatwy dostęp do nauki. Zmiany zachodzące w kraju i zwiększające się wymagania klientów zmuszały do nieustannego rozwoju firmy, dostosowania się do panujących warunków gospodarczych, podnoszenia   jakości    świadczonych  usług i rozszerzania oferty.Aktualizacje proszę przesyłać na 


Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności