Szkoły językowe w Białymstoku - zestawienie

Język
Rodzaj kursów
Czas kursów

Języki Świata

ul. Sienkiewicza 49
15-002 Białystok
tel.(85) 653 73 83

Już od 5 lat tworzymy i doskonalimy niepowtarzalny styl Języków Świata, dzięki któremu coraz więcej i więcej osób swobodnie posługuje się wybranym językiem.

Osiągamy ten cel dzięki:

  • pracy w małych grupach,
  • stosowaniu metody komunikatywnej, która skupia się na aktywnym posługiwaniu się językiem w sposób naturalny i celowy,
  • wprowadzeniu metody dualnej (dwóch lektorów - Polak i cudzoziemiec w każdej grupie),
  • różnorodności ćwiczeń: zadania indywidualne, w parach, w grupach; role-playing, konwersacje, dyskusje,
  • systematycznym powtórzeniom materiału,
  • indywidualnym konsultacjom z lektorem,
  • zajęciom z native speakers,
  • łączeniu pracy na zajęciach z pracą własną Słuchaczy.

Naszą dewizą jest MAKSIMUM MÓWIENIA, stosujemy metody, które kładą nacisk na komunikację w wybranym języku. W naszej szkole spotkasz wyłącznie profesjonalnych lektorów, którzy z pasją poprowadzę Cię przez krainę wiedzy.



Aktualizacje proszę przesyłać na 


Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
 
Polityka Prywatności