Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »
Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Białystok

NEWSY Białystok
i podlaskie

Pozytywna ocena PKA dla Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego w UMB

Pielęgniarstwo oraz Zdrowie Publiczne prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymało pozytywną ocenę PKA.

Ocena Pielęgniarstwa
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „pielęgniarstwo” studiów pierwszego i drugiego stopnia. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.

Ocena Zdrowia Publicznego
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „zdrowie publiczne” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.
 
Oceny PKA dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

data ostatniej modyfikacji: 2016-12-21 12:05:05
Komentarze

Szkoły policealneNauka języka za granicą
kursy_boks_2016.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 08
miniatura
miniatura