Rekrutacja na Położnictwo pomostowe w UMB

Rekrutacja na Położnictwo pomostowe w UMB

Na rok akademicki 2019/2020 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchamia rekrutację na studia pomostowe na kierunku Położnictwo.

O przyjęcie na kierunek Położnictwo pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości, będące absolwentami dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie położnej, o kierunku Położnictwo, posiadające czynne prawo do wykonywania zawodu.

Czas kształcenia: 2 semestry

Rejestracja elektroniczna: 07-26.08.2019r.

Ogłoszenie list rankingowych: 28.08.2019r.

Termin składania dokumentów przez osoby przyjęte, podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania dowodu wpłaty za I semestr studiów w terminie: 29.08.2019r. – 03.09.2019r.

Termin ostatecznej listy rankingowej: 27.09.2019r.


data ostatniej modyfikacji: 2019-03-21 13:21:10
Komentarze
 
Polityka Prywatności