NEWSY Białystok
i podlaskie

Pozytywna ocena PKA dla Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego w UMB

Pielęgniarstwo oraz Zdrowie Publiczne prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim otrzymało pozytywną ocenę PKA.

Ocena Pielęgniarstwa
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „pielęgniarstwo” studiów pierwszego i drugiego stopnia. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.

Ocena Zdrowia Publicznego
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „zdrowie publiczne” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę w pełni.
 
Oceny PKA dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

data ostatniej modyfikacji: 2016-12-21 12:05:05
Komentarze

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wewnętrzna ścianka wspinaczkowa CSR WUM
 
Polityka Prywatności