NEWSY Białystok
i podlaskie

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Rekrutacja rozpoczęła się 1 maja. W ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2017/2018 przygotowanej przez uczelnię znalazły się 2 nowe kierunki: Dietetyka Kliniczna oraz Interdyscyplinarne zastosowanie badań epidemiologicznych

"Studia podyplomowe "Dietetyka kliniczna" są przyszłościowym kierunkiem kształcenia kadry medycznej mającej styczność z pacjentami z zaburzeniami odżywiania, przewlekłymi chorobami metabolicznymi wymagającymi znacznych restrykcji dietetycznych oraz poddających się zabiegom z zakresu chirurgii bariatrycznej.

Studia obejmą zagadnienia z: dietetyki ogólnej, żywienia w onkologii, gastroenterologii, kardiologii, hematologii, nefrologii, neurologii, geriatrii, nutrigenetyki, epigenetyki, immunologii oraz żywienia klinicznego. Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta w wymiarze właściwego żywienia i odżywienia. Ponadto posiądzie umiejętności projektowania żywienia doustnego prowadzonego w warunkach domowych i szpitalnych, a także leczenia żywieniowego dojelitowego oraz pozajelitowego w warunkach szpitalnych. Zdobyta wiedza umożliwi utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług z zakresu poradnictwa dietetycznego wspomagającego leczenie każdej choroby. Będzie posiadał także kompetencje do zajmowania stanowisk w instytucjach świadczących pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania, niedożywionych lub osób otyłych i/lub z zespołem metabolicznym, dietozależnymi chorobami somatycznymi oraz nowotworami, żywieniem w warunkach szpitalnych oraz po zabiegach chirurgicznych (w tym bariatrycznych). Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi pomocy lekarza, dietetyka, czy edukatora ds. żywienia."

O kierunku mówiła:
Dr hab. Lucyna Ostrowska
Kierownik Studiów Podyplomowych "Dietetyka Kliniczna"

"Program studiów podyplomowych "Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych" obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, metodologii badań epidemiologicznych, promocji zdrowia, oceny technologii medycznych oraz aspektów prawnych ochrony zdrowia. Poszczególne przedmioty zawierają treści kształcenia uwzględniające najnowsze osiągnięcia w dziedzinie epidemiologii.

Studia podyplomowe Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych wpisują się cele statutowej działalności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jakim jest kształcenie kadr w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Studia adresowane są do szerokiego grona osób wykonujących zarówno zawody medyczne, jak i niemedyczne: lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii oraz osób posiadających tytuł zawodowy magistra: pielęgniarstwa, położnictwa, farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, elektroradiologii, zdrowia publicznego, biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, chemii, biologii, fizyki, ekonomii, zarządzania, administracji publicznej."

O kierunku mówiła:
Prof. dr hab. Malgorzata Żendzian-Piotrowska
Kierownik Studiów Podyplomowych
Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych

Więcej informacji na stronie uczelni.

data ostatniej modyfikacji: 2017-05-08 12:28:11
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 9
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności